வியாழன், 5 அக்டோபர், 2023

AICTE DEO, LDC results of skill and typing tests 2023 announced on recruitment.nta.nic.in; download here

The National Testing Agency (NTA) has released the results for the AICTE recruitment exam 2023. Candidates who participated in the exams for Data Entry Operator Grade III and Lower Division Clerk can now access their results on the official website. The announcement follows the Written Test in August and the subsequent skill test in September. While results are provisional, final confirmation depends on document verification and eligibility criteria. The NTA urges AICTE to issue appointment letters exclusively to eligible candidates. The NTA has ensured meticulous result preparation, with provisions for error correction.

source https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/aicte-deo-ldc-results-of-skill-and-typing-tests-2023-announced-on-recruitment-nta-nic-in-download-here/articleshow/104202258.cms

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Thanks for Read the post

Featured Post

KreditBee: Quick and Hassle-Free Personal Loans for Young Professionals

இளம் தொழில் வல்லுநர்களுக்கான விரைவான மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத தனிநபர் கடன்கள் KreditBee என்பது இந்தியாவில் உள்ள நிதி தொழில்நுட்...