புதன், 4 அக்டோபர், 2023

Geological Survey of India and Raja Rammohun Roy Library Foundation lead massive cleanliness campaign across India

The Geological Survey of India (GSI) organized a nationwide cleanliness drive on October 1, 2023, as part of the Government of India's swachhata campaign. Employees and volunteers cleaned thirty public locations and GSI offices across the country. The campaign aimed to raise awareness about cleanliness, health, and hygiene, with a focus on combating Dengue. The event included cleaning activities, awareness drives, and special programs at geo-heritage sites. Government officials, civic authorities, and local residents actively participated in the cleaning work.

source https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/geological-survey-of-india-and-raja-rammohun-roy-library-foundation-lead-massive-cleanliness-campaign-across-india/articleshow/104151403.cms

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Thanks for Read the post

Featured Post

KreditBee: Quick and Hassle-Free Personal Loans for Young Professionals

இளம் தொழில் வல்லுநர்களுக்கான விரைவான மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத தனிநபர் கடன்கள் KreditBee என்பது இந்தியாவில் உள்ள நிதி தொழில்நுட்...