புதன், 4 அக்டோபர், 2023

Indigenous semiconductor industry opens doors to international electronics arena

India is aiming to set up semiconductor fabrications in the country to fulfil the increasing demand for semiconductors in various industries. Semiconductor Technology course requires students to have a strong knowledge of mathematics, physics, electric circuits, and electronics fundamentalsThe Indian government is working to establish semiconductor fabrications in the country to meet the high demand for semiconductors. The Indian semiconductor industry has the potential to create 1.75 to 2 million jobs by 2025. The curriculum includes subjects such as semiconductor physics, devices, integrated circuits, and more. The course is receiving support from the government through various schemes.

source https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/indigenous-semiconductor-industry-opens-doors-to-international-electronics-arena/articleshow/104175677.cms

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Thanks for Read the post

Featured Post

KreditBee: Quick and Hassle-Free Personal Loans for Young Professionals

இளம் தொழில் வல்லுநர்களுக்கான விரைவான மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத தனிநபர் கடன்கள் KreditBee என்பது இந்தியாவில் உள்ள நிதி தொழில்நுட்...