ஞாயிறு, 9 ஜூன், 2024

6-10TH STANDARD LESSON PLAN | NOTES OF LESSON

6-10TH STANDARD LESSON PLAN

தமிழ்நாடு பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள் - 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு PDF கையேடு 2024-20256th Standard

தமிழ்

Download

English

Download

கணிதம்

Download

Maths

Download

அறிவியல்

Download

Science

Download

சமூக அறிவியல்

Download

Social Science

Download

 

7th Standard

தமிழ்

Download

English

Download

கணிதம்

Download

Maths

Download

அறிவியல்

Download

Science

Download

சமூக அறிவியல்

Download

Social Science

Download

 

8th Standard

தமிழ்

Download

English

Download

கணிதம்

Download

Maths

Download

அறிவியல்

Download

Science

Download

சமூக அறிவியல்

Download

Social Science

Download

 

9th Standard

தமிழ்

Download

English

Download

கணிதம்

Download

Maths

Download

அறிவியல்

Download

Science

Download

சமூக அறிவியல்

Download

Social Science

Download

 

10h Standard

தமிழ்

Download

English

Download

கணிதம்

Download

Maths

Download

அறிவியல்

Download

Science

Download

சமூக அறிவியல்

Download

Social Science

Download

 

இந்த இணைப்புகளை பயன்படுத்திதங்கள் பாடப்புத்தகங்களை PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கலாம்.

நன்றி!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Thanks for Read the post

Featured Post

WhatsApp Link Generator

WhatsApp Link Generator WhatsApp Link Generator Enter Phone Number: ...