வியாழன், 27 அக்டோபர், 2022

Tamilnadu 4th Standard New Books Download PDF | 4th Standard New Textbooks Download | தமிழ்நாடு 4ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புதிய புத்தகங்கள் பதிவிறக்கம்

 4 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள் pdf கோப்பு வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

நான்காம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்கள் இப்போது கிடைக்கின்றன. தமிழ்நாடு மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் 4 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்களை பொருத்தமான படங்களுடன் சிறப்பாக விளக்குவதற்கு தயார் செய்யும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது. https://www.simplekalvi.com/ என்ற இணையதளத்தில் நான்காம் வகுப்புக்கான புதிய புத்தகங்கள் மாணவர்களின் கற்றலின் நிலையைப் பராமரிப்பதற்கான கையேட்டை அனைத்துப் பள்ளிகளும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

 

4th Standard

 BooksBooksBooksBooks


BooksBooksBooksBooks

BooksBooksBooksBooks

புதிய பாடப்புத்தகங்கள்

மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், தற்போதைய பாடத்திட்டத்தை மாற்றி, நான்காம் வகுப்பு புத்தகங்கள் அனைத்துப் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் விநியோகிக்கத் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. புதிய 4 ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்களை https://www.simplekalvi.com/ என்ற இணையதளத்தில் pdf கோப்பு வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

 

4ம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் - பருவம் I

தமிழ்

CBSE

-

-

Download

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

4th Std English Medium New Book - Term I

Tamil

CBSE

-

-

Download

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

4ம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் - பருவம் II

தமிழ்

-

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

4th Std English Medium New Book - Term II

Tamil

-

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

4ம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் - பருவம் III

தமிழ்

-

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

4th Std English Medium New Book - Term III

Tamil

-

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

4 ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடங்களின் புத்தகங்கள்

தமிழ் மீடியம்

பருவம் I

-

Download

பருவம் II

-

Download

பருவம் III

-

Download

 

English Medium

Term I

-

Download

Term II

-

Download

Term IIII

-

Download

 

பதிவிறக்க இணைப்பைக் கிளிக் செய்து pdf  சேமிக்கவும். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Thanks for Read the post

Featured Post

10th English MEMORITER POEMS

MEMORITER POEMS 1. Life 3. I am Every Woman 5. The Secret of the machines 6. No Men Are Foreign What can be studied after class 10? Wh...