Recent Posts

Tamilnadu 8th Standard New Books Download PDF | 8th Standard New Textbooks Download | தமிழ்நாடு 8ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்கள் பதிவிறக்கம் செய்யவும்

 தமிழ்நாடு 8 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்கள் pdf ஆக பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

தமிழ்நாடு 8ம் வகுப்பு புத்தகங்கள் 2022-23 கல்வியாண்டுகளில் இருந்து சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்கள் தரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் மாற்றங்களை பெற்று வருவதால் மாணவர்கள் ஆண்டுத் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெற பாடங்களை சரியாகப் புரிந்து நன்றாக படிக்க பெரும்பாலான மாணவர்கள் அதிக பாடப்புத்தகங்களை ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.  இந்தப் பக்கத்தில் 8வது சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்களின் புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்புகளைப் பெறலாம்.

8th Standard

 BooksBooksBooksBooks


BooksBooksBooksBooks

BooksBooksBooksBooks

8 ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்கள்

8 ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி முழு புத்தகங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய பல ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் ஆன்லைனில் தேடுவது கடினம். இந்தப் https://www.simplekalvi.com/ பக்கத்தில் தமிழ்நாடு 8 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்களை ஆன்லைனில் இலவசமாகப் pdf ஆக பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

 

8ஆம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் 

தமிழ்

-

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

8th Std English Medium New Book

Tamil

-

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

8ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடங்களின் புத்தகங்கள்

 

தமிழ் மீடியம்

-

Download

English Medium

-

Downloadதமிழ்நாடு 8 ஆம் வகுப்பு  புத்தகங்கள் பழைய பதிப்பு (Term Wise)


8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் - பருவம் I

தமிழ்

-

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

8th Std English Medium New Book - Term I

Tamil

-

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் - பருவம் II

தமிழ்

-

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

8th Std English Medium New Book - Term II

Tamil

-

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் - பருவம் III

தமிழ்

-

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

8th Std English Medium New Book - Term III

Tamil

-

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

 பதிவிறக்க இணைப்பைக் கிளிக் செய்து pdf  சேமிக்கவும். 

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்