வியாழன், 27 அக்டோபர், 2022

Tamilnadu 6th Standard New Books Download PDF | 6th Standard New Textbooks Download | தமிழ்நாடு 6ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புதிய புத்தகங்கள் பதிவிறக்கம்

 தமிழ்நாடு 6ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள் பதிவிறக்கவும்

கல்வி வாரியம் அறிவித்தபடி, 2022-2023ம் கல்வியாண்டுக்கான 6ம் வகுப்பு புத்தகங்கள் திருத்தப்பட்டுள்ளன. 6 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள் பெரும்பாலான மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 6 ஆம் வகுப்பு சம்சீர் புத்தகங்கள் பற்றி அதிகம் தெரியும் இந்த கட்டுரையின் மூலம் ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் யார் வேண்டுமானாலும் தமிழ்நாடு 6 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்களை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

 

6th Standard

 BooksBooksBooksBooks


BooksBooksBooksBooks

BooksBooksBooksBooks

தமிழ்நாடு சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்கள்

6 ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மீடியத்தில் தமிழ்நாடு மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் 6 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தை தயார் செய்து ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின் கருத்துகளுக்காக ஆன்லைனில் வெளியிட்டது. 6 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள் பற்றிய மதிப்புமிக்க ஆலோசனைகளைப் பெற்ற பிறகு, TNSCERT புத்தகங்களை உருவாக்கியுள்ளது, அவை அத்தியாயங்களில் நிறைய மாற்றங்களைக் கொண்டுள்ளன.

 

தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் போன்ற அனைத்துப் 6 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்கள், நடைமுறை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் முழுமையாக கற்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு 6 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்களை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

 

6ஆம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் - பருவம் I

தமிழ்

CBSE

-

-

Download

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

6th Std English Medium New Book - Term I

Tamil

CBSE

-

-

Download

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

6ஆம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் - பருவம் II

தமிழ்

-

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

6th Std English Medium New Book - Term II

Tamil

-

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

6ஆம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் புதிய புத்தகங்கள் - பருவம் III

தமிழ்

-

Download

ஆங்கிலம்

-

Download

கணிதம்

-

Download

அறிவியல்

-

Download

சமூக அறிவியல்

-

Download

 

6th Std English Medium New Book - Term III

Tamil

-

Download

English

-

Download

Mathematics

-

Download

Science

-

Download

Social Science

-

Download

 

6ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடங்களின் புத்தகங்கள்

 

தமிழ் மீடியம்

பருவம் I

-

Download

பருவம் II

-

Download

பருவம் III

-

Download

 

English Medium

Term I

-

Download

Term II

-

Download

Term IIII

-

Download


 பதிவிறக்க இணைப்பைக் கிளிக் செய்து pdf  சேமிக்கவும். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Thanks for Read the post

Featured Post

10th English MEMORITER POEMS

MEMORITER POEMS 1. Life 3. I am Every Woman 5. The Secret of the machines 6. No Men Are Foreign What can be studied after class 10? Wh...